Vores målsætninger

På Krisecenter Fyn har vi en række overordnede målsætninger, som vi hver dag arbejder for i fællesskab:

  • At tilbyde voldsramte kvinder og evt. hjemmeboende børn en hurtig, tryg og kompetent hjælp, der bryder voldsspiralen og øger kvindens mestring af eget liv.

  • At de kvinder og evt. medfølgende børn, der søger og får hjælp hos os, efterfølgende bliver i stand til at leve et selvstændigt liv uden vold og negativ social kontrol.

  • At tilbyde kvinder, børn og evt. hele familien en indsigt gennem terapi, der kan føre til nye og mere hensigtsmæssige strategier i relation til hinanden og andre.

  • At etablere en medarbejdergruppe der besidder kompetencer, der sikrer at kriseramte kvinder tilbydes en kompetent, helhedsorienteret og individuel indsats, der er bæredygtig, når livet skal leves efter opholdet på krisecenter.

  • At de kvinder og børn, der har haft et ophold på Krisecenter Fyn, støttes og guides i at være en del af sunde fællesskaber i civilsamfundet og dermed bidrage til øget selvstændighed.

Målgruppe

Krisecenter Fyn tilbyder ophold til kvinder i aldersgruppen 18 år og opefter. Kvinderne kan være gravide, medbringe hjemmeboende børn, og have været udsat for psykisk og/eller fysisk vold, eller trusler om vold, i nære relationer. Herunder kvinder der udsættes for negativ social kontrol og er ofre for æresrelaterede konflikter.

Kvinder og evt. medfølgende børn kan have psykiatriske udfordringer relateret til følger af traumer, psykiske dispositioner, PTSD, evt. sekundært udløst fra traumatiserede forældre eller andre nære relationer.

Kvinderne kan have udfordringer i forhold til opholdsgrundlag, hjemløshed, sprog, tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet samt intet eller ringe privat netværk.

 

Kontakt os

Døgntelefon: +45 91 93 33 00
Email: kontakt@krisecenterfyn.dk


Sikker mail:
sikkermail@krisecenterfyn.dk

CVR: 41 55 29 99