Specialiseret terapi

På Krisecenter Fyn får beboerne mulighed for terapi hver uge. Vi arbejder ud fra en fælles faglig tilgang, med udgangspunkt i systemiske og narrative terapiformer og metoder. Dette vil kunne hjælpe den voldsramte til et liv med større indsigt og agenthed, samt mulighed for at omskrive en negativ identitetskonklusion.

Den systemiske tilgang tager bl.a. afsæt i at tænke helheder, relationer og sammenhæng. Metoden fordrer en nysgerrighed på, hvordan det enkelte menneske skaber mening og forståelse ud fra de forudsætninger, den enkelte har med sig. Der ses på familien som en helhed, hvor gensidige relationelle påvirkninger sker.

Det narrative perspektiv i traumeterapi er evidensbaseret, og vi kan med erfaring i denne viden hjælpe kvinder og børn til at skabe en meningsfuld sammenhæng, frembringe færdigheder og frigive mulige handlekompetencer, som bl.a. kan modvirke et traumes effekt.
Med udgangspunkt i teori om vold, arbejder vi ud fra hvordan magtudøvelse og voldsformer kan have effekt på livsudfoldelsen og påvirke trivslen i hele familien.

Vi har særlig fokus på terapi, der er målrettet børn – bl.a. tegneterapi, legeterapi og kropsterapi.

Terapi foregår med afsæt i familiens kultur og med hensyn til, hvilken magt og kontrol der kan være på spil.

Krisecenter Fyn har kendskab til interkulturel kompleksitet med fokus på familiedynamikker blandt etniske minoriteter, herunder negativ social kontrol, tvangsægteskaber, æresrelaterede konflikter, skilsmisser og børnesager.

Der kan – såfremt det findes forsvarligt – tilbydes konfliktmægling, familienetværkssamtaler og parterapi med afsæt i etnisk minoriteters kulturforståelse, samt skabe eller genskabe en sundere relation mellem kvinden, børnene, familien eller manden.

Kontakt os

Døgntelefon: +45 91 93 33 00
Email: kontakt@krisecenterfyn.dk


Sikker mail:
sikkermail@krisecenterfyn.dk

CVR: 41 55 29 99