Menu Luk

Målgruppe
Krisecenter Fyn tilbyder ophold til kvinder i aldersgruppen 18 år og opefter. Kvinderne kan være gravide, medbringe hjemmeboende børn, og have været udsat for psykisk og/eller fysisk vold, eller trusler om vold, i nære relationer. Herunder kvinder der udsættes for negativ social kontrol og er ofre for æresrelaterede konflikter.

Kvinder og evt medfølgende børn kan have psykiatriske udfordringer relateret til følger at traumer, psykiske dispositioner, PTSD, evt sekundært udløst fra traumatiserede forældre eller andre nære relationer.

Kvinderne kan have udfordringer i forhold til opholdsgrundlag, sprog, tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet samt intet eller ringe privat netværk.