Menu Luk

Trivsel og tryghed
Krisecentret er videoovervåget og ingen lukkes ind uden aftale med personalet. Vi har samarbejde med politiet, og vi kan hjælpe med særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er behov for dette.

Det samme er gældende hvis man har brug for at være anonym. Du og din familie er sikret tavshedspligt. Vi bruger kun interne tolke.

Alle kvinder og børn på Krisecenter Fyn skal opleve sig trygge og sikre under deres ophold og i samarbejde med dig, planlægges din sikkerhed.

På Krisecenter Fyn vil du opleve prioritering af trivsel gennem fantastiske omgivelser og terapeutiske metoder.

Krisecenter Fyn er døgnbemandet. 

Intern og ekstern skole tilbud for børnene
En højt prioriteret indsats til børn og unge der opholder sig på krisecenteret, vil være at støtte op om tilknytning til skole og venner.

Vi vil have særligt fokus på børnenes trivsel, sociale og faglige færdigheder samt sunde relationer. Vi ønsker at idræt, bevægelse og naturen skal have en plads i børn og unges hverdag, og har ligeledes forståelse for den digitale verden der også er en vigtig del af livet. I særskilt lokale har vi indrettet et læringsrum, hvor børn og unge kan modtage læring, samt bevare kontakten med venner hjemmefra. Her er også plads til frirum hvor det er muligt at have det sjovt med de andre børn og unge på krisecenteret.