Menu Luk

Sikkerhedsvurdering
Der arbejdes ud fra en tryghedsskabende og konfliktnedtrappende tilgang med indgående målgruppekendskab, herunder risikovurderinger mhp. sikkerhed for beboere og medarbejdere.

Ifm. en henvendelse eller visitering foretages altid en sikkerhedsvurdering, og evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger planlægges med hjemkommune.