Menu Luk

Intern og ekstern skole tilbud for børnene
Alle børn skal sikres skoleundervisning i det omfang, børnene har overskud til det. 

Krisecenter Fyn hjælper med at etablere skoleundervisning.