Menu Luk

Fysisk vold
Den vold, som opfattes som den ”rigtige vold”. Der, hvor man kan se de blå mærker, og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte. Det kan være slag, skub, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben. Den fysiske vold kan have døden til følge. I Danmark dræbes mellem 12-18 kvinder hvert år af deres mandlige partner.

Psykisk vold
Den mest udbredte form for partnervold. Den psykiske vold handler om kontrol og magt og om at få dig til at gøre noget, du ikke vil, eller undlade at gøre noget du vil. Den psykiske vold er ikke altid umiddelbart synlig for en udenforstående, idet der ikke er blå mærker eller brækkede knogler. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller om at nedgøre eller ydmyge dig – ofte i andres påhør, og om at isolere dig fra familie og venner, så du til sidst blot har ham at tro på. Ofte er trusler mod dine børn, eller frygten for deres liv og trivsel en virksom måde at få kontrollen over dig.
Psykisk vold underminerer din egen tro på egne evner og egen kapacitet til at tage beslutninger, hvilket er vigtigt i forhold til at fastholde dig i et voldeligt forhold. Der er sjældent fysisk vold uden, der er psykisk vold. Psykisk vold er ulovligt i Danmark, og straffes med op til 3 års fængsel. Negativ social kontrol, nogle aspekter af stalking, digital vold og latent vold er alle former for psykisk vold.

Seksuel vold
Det at være tvungen til en eller flere seksuelle handlinger, som du ikke ønsker eller ikke har lyst til. Der kan være tale om voldtægt. Der kan også være tale om andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at have sex med mandens venner, eller tvunget til prostitution.

Økonomisk vold
Handler om, at manden tager magt og kontrol over din økonomi. Det kan betyde, at du er nægtet adgang til penge, at du skal aflevere, de penge du selv tjener eller tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte dig i gæld ved at optage lån i dit navn.

Materielle vold
Handler om, at han ødelægger dine ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. Han ødelægger aldrig sine egne ting. Han kommer ikke lige pludselig til at smide sin egen computer ud af vinduet – det er altid dine ting, det går ud over.

Stalking
Karakteriseres ved en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentagende og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for dig. En uvelkommen opmærksomhed du ikke ønsker.
Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Digital vold
Den form for psykisk vold, der foregår ved brug af de digitale medier dvs. online fx på de sociale medier, via telefon eller tablet eller via andre elektroniske devices. Den digitale vold kan være digitale krænkelser som deling af nøgenbilleder eller andet uønsket privat materiale. Digital vold kan også være stalking eller overvågning ved brug af GPS, APPs og SMS tjenester.

Den æresrelaterede vold
I nogle familier bliver familiens ære sat højere end det enkelte familiemedlem. For at beskytte familiens ære kan vold finde sted. Og særligt kvinder der er udsat for æresrelateret vold, er i risiko for at blive dræbt.
Noget af det der er særligt ved æresrelateret vold, er at der er flere, der udøver volden. Volden er planlagt og accepteret af familien.
Æresrelateret vold kan være:
o Tvangsægteskab.
o Negativ social kontrol (hvem må du mødes med/snakke med, overvågning)
o Isolation
o Udelukkelse af familien
o Tvang, forbud, trusler fra øvrige familiemedlemmer